Energise our future

Een geslaagd symposium met enthousiaste reacties van de deelnemers. De inspiratie en “anders denken” in de ochtend kreeg voedingsbodem in de gesprekken bij de twintig innovatietafels in de middag. Ook hier bruiste het. Dutch Power heeft weer een uitdagende impuls gekregen. Kijk hier voor een impressie van de dag.

Over het symposium
Dutch Power bestaat dit jaar 10 jaar. Ons netwerk is in een rap tempo gegroeid van 7 naar 55 organisaties in de energiesector. Een krachtig en veelzijdig netwerk op zoek naar verbinding, uitwisseling en inspiratie. Hoe zien de komende 10 jaar eruit, wat zijn de maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst, wat is de rol van de energiesector in het algemeen en hoe kunnen we daar als Dutch Power mede vorm aan geven?

Na 10 jaar bouwen en binden zijn we klaar voor de volgende stap. Er is een vertaalslag nodig van onze gezamenlijke kennis en innovatiekracht naar dat wat de samenleving vraagt: nieuwe energie voor een gezamenlijke toekomst. Van conceptueel idee naar concrete innovatie en daadwerkelijke realisatie. Onszelf zichtbaar durven maken en uitdagingen, resultaten, twijfels en successen te delen. Dat vraagt om lef en om verbinding met anderen.

Van idee naar werkelijkheid
De weg naar een concrete innovatie is lang en vol hobbels. Naast faciliteiten vraagt innovatie en realisatie om managers met lef die verbindingen durven leggen met de buitenwereld. Het vraagt om aanpassingen op organisatorisch niveau. Om verandermanagement, om het durven loslaten van oude patronen en om het openstaan voor nieuwe uitdagingen.

Het symposium ‘More Guts More Glory’ richt zich op mensen die actief zijn in of verbonden zijn met de Nederlandse energiesector, zoals energiebedrijven, toeleveranciers, industrieën met een eigen energie-infrastructuur, regelgevende instanties, installateurs, contractors, overheid/politiek en onderwijs.